Þubelerimiz
Biz Kimiz ?
Afyon'da ve çevre illerde temizlik þirketi olarak kaliteli,iþini iyi bilen,güler yüzlü temizlik firmasý ihtiyacý olduðunu fark ettikten sonra 2009 yýlýnda denizli genel temizlik þirketini kurduk
Afyon genel Temizlik markasý oluþturmak sizlerin güvenini kazanmak için azami gayretle çalýþmaktayýz.
Bu gayretimizin olumlu tepkilerini sizlerden görmekteyiz
Tabiki böyle bir iþ için gayret ve iþ disiplini gerekmekte ve biz bunun farkýnda olarak disiplinden kopmadan çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Canlý Destek  Açýk
Cep: 0544 740 740 6
Tlf : 0258 241 31 85
Designed by Mucahid Akýncý
Duyurular
Firmamýzýn merkezi Denizli'dir.
Denizli Genel Temizliktir
afyonda    
sadece dýþ cephe cam temizliði yapmaktayýz
Diðer hizmetler için çalýþmalarýmýz devam ediyor çok yakýnda tam kapasite ile hizmete baþlyacaðýz
.
Afyon'da ve çevre illerde temizlik þirketi olarak kaliteli,iþini iyi bilen,güler yüzlü temizlik firmasý ihtiyacý olduðunu fark ettikten sonra 2009 yýlýnda denizli genel temizlik þirketini kurduk
Copyright ©  2012 Afyon Genel Temizlik
anasayfa
facebook
twitter
facebook sayfamız
iletişim