Bayilerimiz
Dýþ Cephe Kompozit Temizliðinde Yýllarýn Tecrubesi !
Þirketimiz Afyon ve çevresinde dýþ cephe cam ve kompozit temizliðinde bir çok özel ve kamu binalarýnýn temizliðini yapmaktadýr
bu konuda temizlik þirketleri arasýnda çok ilgi görmemizin altýnda titiz temizlik,güleryüz ve zamanýnda teslim ilkemiz yatmaktadýr
referanslar bölümünden þirketimizin yaptýðý ve halen yapmaya devam ettiði dýþ cephe cam ve kompozit temizliði hizmetlerimizi görebilirsiniz
keþif ücretsizdir.
Cep: 0544 740 740 6
Tlf : 0258 241 31 85
Designed by Mucahid Akýncý
Duyurular
Firmamýzýn merkezi denizli'dir.
Denizli Genel Temizlik'tir
afyonda    
sadece dýþ cephe cam temizliði yapmaktayýz
Diðer hizmetler için çalýþmalarýmýz devam ediyor çok yakýnda tam kapasite ile hizmete baþlyacaðýz
.
Copyright ©  2012 Afyon Genel Temizlik
anasayfa
facebook
twitter
facebook sayfamız
iletişim