anasayfa
Þubelerimiz
Copyright ©  2012 Afyon Genel Temizlik
Dýþ Cephe Kompozit Temizliðinde Yýllarýn Tecrubesi !
Ýnþaat Sonrasý Temizliðinde Bir Numara !
Þirketimiz Afyon ve çevre illerde dýþ cephe cam ve kompozit temizliði yapmaktadýr bu konuda temizlik þirketleri arasýnda çok ilgi görmemizin altýnda titiz temizlik,güleryüz ve zamanýnda teslim ilkemiz yatmaktadýr.Referanslar bölümünden þirketimizin yaptýðý ve halen yapmaya devam ettiði dýþ cephe cam ve kompozit temizliði hizmetlerimizi görebilirsiniz keþif ücretsizdir.
Afyon genel temizlik þirketi 2. aþamada Afyon'da inþaat sonrasý temizlik hizmeti verecektir. Firmamýz bir çok yerde inþaat sonrasý temizlik yaparak bu sektörde tecrübeli olma özelliðini koruyor  gerek özel gerek kamu kurumlarýnda bir çok yerde inþaat yada tadilat sonrasý temizlik yaptýk ve yapmaktayýz
Bilindiði gibi inþaatý yada tadilatý yeni bitmiþ bir binanýn temizliði uzmanlýk isteyen bir iþtir 
facebook
twitter
facebook sayfamız
iletişim
Canlý Destek  Açýk
Cep: 0544 740 740 6
Tlf : 0258 241 31 85
devamını oku
devamını oku
Designed by Mucahid Akýncý
Duyurular
Firmamýzýn merkezi denizli'dir.
Denizli Genel Temizliktir
afyonda    
sadece dýþ cephe cam temizliði yapmaktayýz
Diðer hizmetler için çalýþmalarýmýz devam ediyor çok yakýnda tam kapasite ile hizmete baþlyacaðýz
.